Jan Gerrit Vink, directeur Brinks Carrosserieën BV

Dankzij Gilde hebben we verbeterpunten in beeld

“Gilde Software geeft ons grip op de voortgang van projecten. Doordat we direct de verschillen tussen voor- en nacalculatie in beeld hebben, kunnen we meteen bijsturen als het moet. Zo voorkomen we zeperds.

Het onderhanden werk is voor ons de basis van de wekelijkse MT-bespreking. Vanuit de basisregistratie kunnen we in Excel eenvoudig specifieke rapportages realiseren: een fluitje van een cent. We zien dan meteen waar het knelt, wat goed gaat en wat beter kan. Doordat we de openstaande werkorders goed in de greep hebben, kunnen we die sneller gereed melden, daardoor sneller factureren en daardoor krijgen we sneller ons geld. Liquiditeit is natuurlijk super belangrijk! Het levert veel op als je daar scherp op bent. Als je lang wacht met de factuur denkt de klant: ‘Zij kunnen het blijkbaar missen.’

Integraal werken: een enorme tijdsbesparing en een sluitende administratie
Doordat we binnen het Gilde Systeem de hele bedrijfsvoering integreren besparen we veel tijd en heb ik alles zowel operationeel als financieel netjes onder controle. We kunnen maandelijks sturen op de cijfers. Mijn overtuiging is, dat elk doorsnee MKB-bedrijf met het Gilde systeem een sluitende administratie kan realiseren!” Aldus Jan Gerrit Vink, directeur Brinks Carrosserieën uit Enschede.