Toelichting GILDE-methodiek

Genereren
De genereerfase – de voorbereidingsfase – is een belangrijke fase. Een goede start waarborgt een gestructureerd en efficiënt verloop en een optimaal resultaat van het implementatietraject. Dit vraagt nauwkeurige voorbereiding. Centraal staat het implementatiegesprek om een configuratiedocument op te stellen. Dit is de leidraad voor het verdere verloop van het traject en het handvat voor de tussen-en eindevaluatie. Daarnaast bereiden we in deze fase de database algemeen voor en stellen we de planning, in afstemming met de opdrachtgever. Ook het volgen van onze basistraining is een onderdeel van de voorbereidingsfase.

Belangrijke stappen en documenten
1. Afstemmen van de opdracht tussen accountmanager en lead-consultant/projectleider
2. Implementatiegesprek + opstellen configuratiedocument
3. Verzamelen stamgegevens en voorbereiden klant specifieke database
4. Opstellen projectplanning
5. Volgen van de basistraining/cursus

Implementeren
De implementatiefase omvat het geheel van werkzaamheden die worden uitgevoerd op basis van de kennis die door de consultant is opgedaan tijdens het implementatiegesprek. Hij stemt de (gewenste) werkwijze van de klant af op de inrichting van de database. Er ontstaat een klantspecifieke database.

Leren
Na afronding van de eerste twee fases volgen consultancy afspraken  op locatie. De lead-consultant geeft instructie over de werking en toepassing van de aangeschafte modules en stemt procedures af. Een belangrijk element is dat de klant in de tijd tot de volgende afspraak zich de modules eigen maakt. Bij de eerstvolgende afspraak worden mogelijke vragen behandeld.

Doen
Heeft de klant geen vragen over een onderdeel meer en heeft de consultant alle onderdelen verwerkt, dan kan de klant dit onderdeel met voldoende kennis en vaardigheden toepassen.

Evalueren
Evalueren is een belangrijk element om continue verbetering van houding en handelingen te borgen. Binnen de methodiek vindt er standaard een tussen-en eindevaluatie plaats. Daar waar nodig kan naar inzicht van de klant of consultant extra evaluaties worden gepland.

Afhankelijk van de overeengekomen opdracht zal de lead-consultant u, eventueel samen met de projectleider, enkele dagen of dagdelen begeleiden. Gedurende het gehele traject wordt u periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang van het traject. Uitvoerige communicatie tussen opdrachtgever en lead-consultant/projectleider staat voorop.

Implementatieschema