Personeelsbeheer & HRM

Gilde software HRM en Personeelsadministratie is een handige tool voor het beheren van uw personeelsgegevens. De basismodule biedt uitgebreide mogelijkheden. Wie nog verder wil gaan, kiest voor de expertmodule salarisadministratie en/of het HR-dossier en/of de VGM-checklist. 

Zo werkt Gilde software HRM en Personeelsadministratie:

 • U kunt een personeelsbestand met alle relevante gegevens van uw medewerkers invoeren en onderhouden.
 • Personeel plannen (op werkbonnen).
 • Urenverantwoording, bewaken en corrigeren van de urenregistratie.
 • Registreren van opleidingen en certificaten.
 • Dossiervorming van de relevante informatie inzake medewerkers.
 • Registratie van taken en evaluatiemomenten per medewerker.
 • Registratie van verzuim en verlofdagen per medewerker.

[vc_row][vc_column][ivf video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=pf-ELzyMpus” frame=”mbp” bgd=”5272″ icon=”arrow75″ icon_color=”#ffffff” play_animation=”0″][/vc_column][/vc_row]

Uitbreiding met salarisadministratie 
De salarisadministratie is werk voor specialisten. De meeste bedrijven besteden dit werk uit. Mogelijk nadeel: extra werk om de gegevens in het financiële systeem in te voeren. Daarom hebben we samenwerking gezocht met CBBS, een toonaangevend salarisadministrateur. Voordeel voor u: een uitgebreid expertpakket, goede service, scherpe prijs. Extra voordeel: door het salarispakket van CBBS te koppelen aan het Gilde-systeem, zijn alle data in het Gilde-systeem altijd automatisch correct.

Uitbreiding met HR-dossier
Het belang van een goed en compleet personeelsdossier is niet te overschatten. Omdat we u ook op dit vlak topkwaliteit willen aanbieden, werken we ook voor het Human Resources-dossier samen met CBBS Salarisservice. CBBS biedt een gebruiksvriendelijk en zeer compleet online HRM-dossier. Een dashboard wijst gebruikers soepel en snel de weg naar alle gegevens. Door de koppeling aan het Gilde-systeem hebben ook uw werknemers toegang tot hun dossier. U beslist tot welke gegevens wel en niet. De HR-module is geïntegreerd met de personeelskaart van het Gilde-systeem.

De VGM checklist (app)
De VCA-normering stelt strikte eisen aan werkplekinspecties en de melding van  (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties. Met de VGM-checklist kunt u snel en goed aan deze eisen voldoen. U kunt specifieke vragenlijsten maken voor uw bedrijf. De app biedt een op maat ingericht dashboard voor een real-time overzicht van ondernomen en te ondernemen acties. Beschikbaar voor zowel iOS (iPhone en iPad) als Android. Meer informatie.

Branchespecifieke bedrijfssoftware

Het Gilde erp-pakket bestaat uit de basisfuncties relatiebeheer & CRM, agenda, calculeren, projectadministratie  en factureren. Het Gilde-systeem is naar wens en behoefte uit te breiden:
Artikel- & Normenbeheer | Personeelsbeheer & HRM | Materiaalbeheer | Planning | Logistiek & Magazijnbeheer | Winkelverkoop | Service & Onderhoud | Mobiel werken | Financiële administratie | Documentmanagement & Webportaal | Workflowmanagement.
Daarnaast is voor diverse branches branchespecifieke software ontwikkeld.

Alles voor een sluitende personeelsadministratie

 • Duidelijke overzichtslijsten van al uw medewerkers.
 • Alle relevante informatie gestructureerd te registreren en direct beschikbaar.
 • De overzichten zijn eenvoudig op de actuele informatiebehoefte aan te passen.
 • Snel antwoord op vragen zoals:
  –  Welke documenten/certificaten en opleidingen moeten de komende periode vernieuwd worden?
  –  Welke medewerkers hebben ruimte in hun agenda?
  –  Hoe is de (im)productiviteit per medewerker?
 • Urenanalyse, wie heeft aan welke projecten gewerkt, mandagenregisters.
 • HRM software als expertmodule geïntegreerd in een krachtig ERP-systeem voor het mkb.