Software voor hoveniers

Voor veel hoveniers is de administratie een noodzakelijk kwaad. Maar een goede administratieve automatisering is belangrijk voor wie op rendement stuurt.

De calculatie is van oudsher de kracht van Gilde Software. Hoveniers vinden er veel handige functies in en diverse calculatiemethoden. U kunt werken met sjablonen, jumbo’s, normeringen en een configurator. Uiteraard kunt u ook eenvoudig handmatig calculeren, desgewenst maakt u daarbij gebruik van de stambestanden voor artikelen en werkpakketten. Op verzoek koppelen we Gilde Software aan externe (normering)systemen en tekenpakketten.

Met het geïntegreerde pakket stuurt u ook uw mensen aan en wikkelt u de complete workflow soepel af. Voor de buitendienst zijn diverse mobiele oplossingen beschikbaar.

Gilde Software

Complete bedrijfssoftware voor projectmatig werkende bedrijven

Het hele idee van bedrijfssoftware is dat je de bedrijfsprocessen kunt automatiseren die je wilt automatiseren. Daarom omvat het complete Gilde-systeem alle modules en apps die je bedrijf nodig heeft om efficiënt te kunnen werken. Jij beslist welke je activeert en dus welke je betaalt. De vaste basis van het Gilde-systeem bestaat uit:

Relatiebeheer & CRM  |  Agenda  |  Calculeren
Projectadministratie  |  Factureren

De mogelijke uitbreidingen zijn bijna onbeperkt. Van digitale werkbon tot financiële administratie, van de app gereedschapbeheer tot en met inkoopfactuurportaal. Klik hier voor een complete lijst van modules en apps.

Mark Moes, hovenier

Heb geen groot bedrijf, wilde wel een uitgebreid pakket

“Flexibiliteit is de grote kracht van Gilde Software, vind ik. Het pakket dat ik eerder probeerde, vertelde mij hoe ik moest werken. Mijn bedrijf moest zich voegen naar de software. Dat werkt niet. Voor Gilde was mijn bedrijf en onze werkwijze uitgangspunt. Gilde denkt met de ondernemer mee, zodat de software mijn werk ondersteunt. Dat is wat je wilt. Een extra voordeel is dat het pakket werkt zoals Windows, dus je vindt bijna intuïtief je weg.”

Gilde Software
Gilde Software

Calculatie voor hoveniers

De calculatie is het hart van het Gilde-systeem. Voor de hoeveniersbranche gelden specifieke normen en standaarden. Daarmee kunt u betrouwbaar, snel en gedetailleerd calculeren en offreren. Indeling, opbouw en prijsvorming zijn volledig instelbaar, algemeen of per project. Is de calculatie klaar, dan kunt u meteen een offerte in eigen huisstijl versturen. Professioneel en snel.

Vertrouwd met projectmatig werken

Elk project begint met een calculatie die deugt. Is de calculatie rond, dan kan de werkvoorbereiding beginnen. Zo hebben we ons pakket bedrijfssoftware in de praktijk ontwikkeld. Bij elke stap was het uitgangspunt: hoe kunnen we het zo praktisch mogelijk maken voor projectmatig werkende bedrijven? Inmiddels wordt het Gilde-systeem door duizenden grote en kleinere bedrijven  gebruikt. Van hoveniers- tot grondverzetbedrijf, van hekwerken en omheiningen tot beregening en zwembaden. Ons doel is om met name in de calculatiefase de eisen en wensen van de (sub)branche te volgen. Heeft u suggesties voor uw branche, dan gaan we graag in overleg.

Compleet en flexibel
Alle stappen volgen uit elkaar in het Gilde-systeem. Door de calculatie om te zetten naar een werkbegroting installeert u de basis voor de werkvoorbereiding, projectplanning en kostenbewaking. Na eventuele aanpassingen in de calculatie heeft u de definitieve kostenbudgetten voor de nacalculatie. U boekt de directe, indirecte en verzuimuren per werknemer en krijgt met één klik rapportages, inclusief eventuele onkosten en kilometerdeclaraties. U heeft altijd direct inzicht in de urenverant­woording per werkne­mer, per werksoort, per kostenplaats en per project. Ook alle overige kosten; onderaanneming, verbruik van materiaal en materieel en natuurlijk de inkoop voor projecten wordt meegenomen in de projectadministratie. De werkelijke kosten; de nacalculatie, is de basis voor facturering, projectbewaking, rapportages en voor de salarisadministratie. U bepaalt zelf de layout van uw (termijn)facturen en wat erop staat. U kunt de factuur wijzigen tot het moment van definitieve doorboeking.

Video hovenierssoftware

Gilde Software

Voordelen Gilde-systeem voor hoveniersbedrijven

  • Relaties beheren; automatische dossiervorming.
  • Calculatie en offerte, offerteopvolging.
  • Opdrachten, planning, werkvoorbereiding, projectadministratie.
  • Service en onderhoud, onderhoudscontracten, regiewerk.
  • Logistiek: artikelbeheer, materiaalbehoefte, inkoopadministratie en magazijnbeheer.
  • Projectbewaking, urenadministratie.
  • Facturering; (termijn) facturen, BTW verlegd, meerdere BTW-percentages per document, regie-, verzamel-, en contractfacturering, directe factuur, verkoop op rekening, kassa-afhandeling.
  • Volledige boekhouding en managementrapportage.
Henri Polman Gilde Software

Henri Polman
h.polman@gildesoftware.nl
06 – 51 23 92 53

Direct contact

Wilt u meer weten over hoe uw projectmatig werkend bedrijf alles onder controle houdt met het Gilde-systeem, bel of mail dan Gilde Software. Henri Polman informeert u graag over voordelen en mogelijkheden.