Resultaat Gericht Samenwerken

Efficiënt samenwerken met meerdere stakeholders. Overzicht houden in een grote berg van vastgoed. Een goed resultaat behalen over uw vastgoedonderhoud. Dat wilt u toch ook? RGS+ helpt u hierbij!

RGS+ is een online applicatie die zich volledig richt op vastgoedonderhoud, in de breedste zin van het woord. RGS staat voor Resultaat Gericht Samenwerken. De software draagt bij aan een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en onderhoudspartijen bij regisserend opdrachtgeverschap, doordat RGS+ het hele RGS project automatiseert. 

RGS+ biedt dé juiste ondersteuning in de processtappen die moeten worden doorlopen om tot een goed resultaat te komen. RGS+ identificeert de volgende stappen:

Stappenplan RGS+

 1. Strategie: Door middel van vragenlijsten stelt u scenario’s vast/op voor het MJOB/MJOP. Zo maakt u uw complexstrategie concreet.
 2. Team: U kiest per complex de juiste partners en regievoerders. Samen werkt u vanuit één digitaal systeem. Zo legt u uw de samenwerkingen vast.
 3. Inventarisatie: U inventariseert welke elementen er zijn en hoeveel, en de risicofactoren worden in kaart gebracht en vastgelegd. Zo maakt u de risico’s beheersbaar.
 4. Inspectie: Inspectie is te gebruiken als nulmeting. Voor het toetsen van de afgesproken KPI’s en voor conditiemetingen op basis van de NEN 2767. Zo bewaakt u de kwaliteit.
 5. Scenario keuze: De uitvoerende partij stelt op basis van strategie, inventarisatie , huidige en gewenste kwaliteit een MJOP op met alternatieven. Zo komt men samen tot de beste keuze. Zo krijgt u de beste prijs kwaliteit verhouding.
 6. Opdracht en uitvoering: Bij opdracht wordt het definitieve scenario vastgelegd en het object op slot gezet. Alle afspraken en project data liggen vast in een gedeeld, online systeem. Zo blijft de data actueel.

RGS+ vervangt niet uw eigen software, maar is een aanvulling op de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. De inrichting van RGS+ kunt u naar eigen visie aanpassen. Hierbij kunt u denken aan meeteenheden, behandelsystemen, inspectiegegevens en het scenario. Door het invullen van de stappen, bouwt het plan zich op.

Bekijk hier de volledige uitlegvideo over RGS+:

Onmisbare samenwerkingstool 
Resultaat Gericht Samenwerken is een resultaatsafspraak tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen: een praktisch platform voor beheerders, verenigingen van eigenaren, corporaties, stichtingen en beleggers, bouwbedrijven, dakdekkers, schilders en onderhoudsbedrijven, reinigingsbedrijven, installatiebedrijven en hoveniers.

De voordelen van RGS+

 • Één overzicht voor al het onderhoud aan een object
 • Automatisering van het hele RGS proces
 • Makkelijk te integreren in uw bedrijf of u nu (onder) aannemer bent, of vastgoedbeheerder.
 • Geen onoverzichtelijk papierwerk
 • Heel veel tijdwinst
 • En grip op de vastgoed portefeuille.

Uw vastgoed slimmer onderhouden
Wilt u ook uw vastgoed slimmer onderhouden? Vraag nu een demonstratie aan. Ga naar www.rgsplus.com.

Dit is Resultaat Gericht Samenwerken

 • Optimale instandhouding onroerend goed gedurende de vastgestelde exploitatieperiode
 • Planmatige opzet en uitvoering
 • Objectief meetbaar en controleerbaar
 • Eén hoofdaanspreekpunt maar wel directe lijnen naar de verantwoordelijke partijen
 • Budgetzekerheid
 • Overzichtelijkheid en inzichtelijkheid
 • Flexibiliteit in uitvoering en kosten
 • Besparingen op de onderhoudskosten ten opzichte van traditioneel onderhoud
 • Minder benodigde tijdsbesteding voor opdrachtgever
 • Betere prijsprestatie

Start met de Inspectietool

Breng objecten in kaart op basis van de NEN 2767. Professionele rapportage voor de opdrachtgever.

Meer informatie aanvragen >

Start met MJOP

Breng uw onderhoudsplanning met bijbehorende kosten voor de lange termijn in kaart. Vergelijk op basis van netto contante waarde en biedt alternatieven richting uw opdrachtgever.

Meer informatie aanvragen >