ResultaatGericht Samenwerken

RGS+ (ResultaatGericht Samenwerken) is een resultaatsafspraak tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Zij maken gezamenlijk een gedetailleerd onderhoudsplan op basis van kwaliteitsniveaus voor een bepaald object waarbij ieder bedrijf zijn expertise aanlevert.

RGS+ helpt betrokken partijen om via internet de onderhoudsplannen op te stellen. Alle betrokken partijen hebben, uiteraard via een beveiligde verbinding, online inzicht in de status van het plan.

ResultaatGericht Samenwerken is een praktisch platform voor beheerders, verenigingen van eigenaren, corporaties, stichtingen en beleggers. Daarnaast voor bouwbedrijven, dakdekkers, schilders en onderhoudsbedrijven, reinigingsbedrijven, installatiebedrijven en hoveniers.

Stappenplan RGS+
1.  Basisgegevens
2.  Complexstrategie
3.  Discipline
4.  Structuur
5.  Inventariseren
6.  Inspecteren
7.  Onderhoudsscenario opstellen
8.  Sluiten van overeenkomst
9.  Uitvoering en monitoring

De inrichting kunt u naar eigen visie aan te passen. Hierbij kunt u denken aan meeteenheden, behandelsystemen, inspectiegegevens en het scenario. Door het invullen van de stappen, bouwt het programma het plan op. Meer info over RGS+? Klik hier.

Dit is ResultaatGericht Samenwerken

  • Optimale instandhouding onroerend goed gedurende de vastgestelde exploitatieperiode
  • Planmatige opzet en uitvoering
  • Objectief meetbaar en controleerbaar
  • Eén hoofdaanspreekpunt maar wel directe lijnen naar de verantwoordelijke partijen
  • Budgetzekerheid
  • Overzichtelijkheid en inzichtelijkheid
  • Flexibiliteit in uitvoering en kosten
  • Besparingen op de onderhoudskosten ten opzichte van traditioneel onderhoud
  • Minder benodigde tijdsbesteding voor opdrachtgever
  • Betere prijsprestatie