Salarisservice

Het belangrijkste kenmerk van een goede loonadministratie is, dat de loonstroken kloppen en dat de gegevens exact voldoen aan alle wet- en regelgeving. Dat vraagt zeer specifieke kennis en ervaring. Veel van onze klanten hebben die niet. Uitbesteden is dan een goede optie. Dan is het wel gemakkelijk als de salarisadministratie aansluit op de project- en financiële administratie.

Daarom heeft Gilde een samenwerking opgezet met CBBS salarisservice, een ervaren salarisverwerker die een breed basispakket levert tegen een aantrekkelijk tarief. Het resultaat is de module Salarisservice, die rechtstreeks is te koppelen aan de Gilde Software. Zo bespaart u tijd en geld en heeft u uw (salaris)administratie altijd perfect op orde.

Uw persoonlijke loonadministrateur op afstand
Met de module Salarisservice beschikt u over een persoonlijke loonadministrateur op afstand. Met alle voordelen van dien.

Praktische overstapservice
Ziet u op tegen de tijd en moeite die de overgang naar een ander salarissysteem met zich meebrengt? Niet nodig, want met de overstapservice zorgt CBBS ervoor dat dit soepel verloopt. Een salarisspecialist komt persoonlijk bij u langs en neemt alle (CAO-) regelingen tussen u en uw werknemers door. Zo zorgen we ervoor dat de start vlekkeloos verloopt.

Uw salarisadviseur dichtbij
Met de module Salarisservice verzekert u zich van een professionele en betaalbare salarisadministratie, waarvan de gegevens direct te koppelen zijn aan uw Gilde-systeem. Na aanschaf en implementatie van de module kan de complete dienstverlening op afstand, digitaal, plaatsvinden. Mocht u behoefte hebben aan advies op het gebied van de personeels- of salarisadministratie, dan zijn de professionals van CBBS stand-by. Naast de salarisservice valt te denken aan zaken als de werkkostenregeling, WWZ, fiscale zaken en cao-vraagstukken.

HR-Software
De module Salarisservice kunt u uitbreiden met de module HR-dossier. Hierin kunt u voor elke werknemer een compleet personeelsdossier opbouwen. Klik hier voor meer informatie.

Alles voor een sluitende salarisadministratie

  • Van CBBS Salarisservice ontvangt u op afgesproken tijdstippen heldere loonstroken voor uw werknemers. Alle informatie is naar keuze digitaal of op papier beschikbaar.
  • Op de loonstrook staat de opbouw en opname van vakantiedagen en naar wens tijd-voor-tijd-uren.
  • Bij elke zending loonstroken ontvangt u een betaalstaat. Op uw verzoek ontvangt u een SEPA-bestand om uw betaalgegevens te importeren in het bankierprogramma.
  • U ontvangt ruim op tijd alle relevante overzichten voor accountant of administratiekantoor; Desgewenst krijgt de accountant een “meekijk-wachtwoord” voor de salarisoutput.
  • U kunt de indirecte en directe uren die u in het Gilde-systeem heeft ingevoerd direct koppelen aan de salarisadministratie. Geen dubbele invoer.
  • U kunt de loonjournaalpost eenvoudig in het Gilde-systeem importeren. De grootboeknummers en vaste teksten worden op maat van uw bedrijf ingesteld. U kunt medewerkers koppelen aan bedrijfsonderdelen (afdelingen) en/of kostenplaatsen.
  • U kunt de gerealiseerde loonkosten als nacalculatiewaarden automatisch terug verwerken in uw Gilde-systeem.
  • CBBS Salarisservice verzorgt de digitale loonaangifte naar de belastingdienst.
  • CBBS Salarisservice verstuurt de benodigde informatie geautomatiseerd en kosteloos uit uw salarisadministratie naar de pensioenadministratie van uw pensioenuitvoerder.
Logo CBBS