Automatische TijdRegistratie (ATR)

Software voor Automatische Tijd Registratie heeft grote voordelen. Voor veel van onze gebruikers zijn uren het belangrijkste productiemiddel. Zowel in het kader van kosten als opbrengsten is een sluitende en efficiënte urenregistratie dan van groot belang.

Gilde biedt diverse oplossingen voor urenregistratie. Gebeurt het werk op een vaste locatie dan is Automatische Tijd Registratie (ATR) een goede optie. ATR, het scannen van uren, is een veelgebruikte werkwijze: het is relatief goedkoop, eenvoudig te implementeren en biedt grote voordelen.

Werkwijze

 • Print barcodes op werkopdrachten en van de medewerkers en het soort werkzaamheden.
 • Medewerkers die aan een nieuwe opdracht beginnen, scannen de werkopdracht, de eigen barcode en het soort werkzaamheden.
 • Aan het begin van een nieuwe opdracht volgt een nieuwe scan. Daarmee wordt de urentoewijzing van de lopende boeking afgerond.
 • Automatische Tijd Registratie berekent het aantal uren en brengt eventuele pauzetijden in mindering.
 • Naar keuze kan men ook aanvang en einde werktijd scannen, hiervoor is een speling instelbaar.

Randvoorwaarden

 • ATR heeft  een werkplek nodig die voor de medewerkers goed te bereiken is.
 • Op de werkplek is een pc nodig met netwerkaansluiting. Dit mag een ‘domme terminal’ zijn die automatisch op de terminal server inlogt.

Snelheid en gemak met de ATR

 • Gemakkelijk voor medewerkers: hoeven alleen te scannen als ze ergens aan beginnen
 • Altijd direct zicht op waar elke medewerker mee bezig is
 • De tijdregistratie is direct beschikbaar voor de projectbewaking: altijd bij
 • Tijdbesparing: de administratie hoeft geen handgeschreven boekingen over te typen
 • De boekingen zijn eenvoudig te controleren, te corrigeren en aan te vullen
 • Minder fouten en minder navragen
 • Betere managementinformatie
 • Betere aansturing van de mensen
 • Meer productiviteit