HR-dossier

Een goed personeelsdossier geeft u snel toegang tot alle informatie over elke werknemer. Nooit meer zoeken, u heeft via PC, laptop, tablet of smartphone, 24 uur per dag direct inzage. In het dossier vindt u diploma’s, loonstrookjes, het ziekteverzuim, de geplande datum voor een cursus, opleiding of een beoordelingsgesprek, de openstaande verlofdagen, enzovoorts. Het dossier helpt u uw personele zaken goed te regelen. Voor uw medewerkers, maar ook voor bijvoorbeeld externe krachten die u inhuurt.

HR-Software voor compleet HR-dossier
Omdat we u ook op dit specialistische vlak topkwaliteit willen aanbieden, hebben we voor het Human Resources-dossier samenwerking gezocht met een erkend deskundige: CBBS Salarisservice (zie ook de module Salarisservice). Wanneer u uw Gilde-systeem uitbreidt met de app HR-dossier, heeft u voortaan toegang tot een overzichtelijk HR-dashboard. Dat wijst u snel en soepel de weg naar alle gegevens die van belang zijn voor de uitvoering en monitoring van goed personeelsbeleid. De zeer uitgebreide HR-module is geïntegreerd met de personeelskaart van het Gilde-systeem.

Introductievideo:

Praktische overstapservice
Gemak is een sleutelwoord van het HR-dossier. Daarom biedt CBBS een praktische overstapservice aan. CBBS geeft vooraf aan wat het doet, wat er van u verwacht wordt, en bespreekt na een efficiënte datatransfer het vervolg. Zo benut u in no time alle voordelen van de HR-Software.

Ervaringsinterview:

cbbs hr

Alle voordelen van een toegankelijk HR-dossier

 • Wie inlogt op het dashboard ziet op de Startpagina altijd meteen meldingen van aflopende diploma’s, contracten (i.v.m. de aanzegplicht), identificatiebewijzen; verlofaanvragen en verzuimacties. Wie eerder met Excel werkte, weet hoeveel tijd en gemak dit gaat besparen!
 • Personeelsinformatie is 24/7 online beschikbaar via computer, tablet of smartphone.
 • Loonstrookjes of jaaropgaven zijn met één druk op de knop beschikbaar, ook voor de werknemers.
 • Overzicht van de lopende ziekmeldingen, inclusief bewaking Wet Poortwachter. Mogelijkheid om achtergrondinformatie bij een ziekmelding toe te voegen.
 • Zelf het verlofsaldo (conform de CAO) aan de werknemer toekennen.
 • Werknemers kunnen via hun eigen login verlof aanvragen.
 • CBBS actualiseert werknemerskaarten na elke wijziging (collectief of individueel), met behoud van historie.
 • Zelf rapportages maken voor handige overzichten van informatie per werknemer. Door vrije velden toe te kennen kunt u tal van eigen toepassingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld wagenparkbeheer, employee benefits etc.
 • Vastleggen van templates met beoordelings- en functioneringsgesprekken. Volgen van het persoonlijk ontwikkelplan van de werknemers.
 • Sollicitatiemodule voor het vastleggen en opvolgen van vacatures.
 • Het dashboard toont managementinformatie zoals de ontwikkeling van loonkosten, leeftijdsopbouw en ziekteverzuim.
 • Via autorisatie kunt u op elk niveau taken en bevoegdheden vastleggen. Werknemers hebben een persoonlijke login. Ook kunt u extern personeel, leerlingen, stagiaires etc. invoeren.
 • Makkelijk archiveren: gegevens worden 7 jaar digitaal bewaard. De HR-module brengt u een stap dichter bij een papierloos kantoor.