VGM-checklist

Verplichtingen VCA
Werkplekinspecties en het melden van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties zijn verplichtingen vanuit de VCA- normering. Om de papierstroom te verminderen, de drempel tot het doen van inspecties en meldingen te verlagen en om de gegevens overzichtelijk en direct beschikbaar te hebben is de VGM-checklist ontwikkeld. Meer efficiency en een grotere effectiviteit bij inspecties en meldingen door toepassing van de app in combinatie met een online dashboard. De app is beschikbaar voor zowel iOS (iPhone en iPad) als Android.

Inspecties op maat
De VGM-checklist werkt met een werkplekinspectieformulier dat voldoet aan de criteria voor werkplekinspecties in het kader van de VCA-normering. De VGM-checklist biedt ook de mogelijkheid om eigen vragenlijsten te maken, die specifiek aansluiten op de kenmerken en behoeften van het bedrijf.

Online dashboard
Met het op maat ingerichte dashboard hebben de gebruikers direct inzicht in alle uitgevoerde werkplekinspecties en meldingen vanuit de (gekoppelde) VGM-checklists die binnen het bedrijf gebruikt worden. De gebruiker kan ook zien op welke onderwerpen van de inspecties zich afwijkingen voordoen en er dus gerichte actie op ondernemen d.m.v. toolboxen etc. Vanuit het overzicht kunnen eenvoudig rapportages en overzichten worden gegenereerd. Dit bespaart u veel tijd!

Alles voor zorgvuldige inspecties

  • Beheer van medewerkers, vestigingen en projecten.
  • Standaard uitgebreide vragenlijst voor inspecties.
  • Mogelijkheid om eigen vragenlijsten te maken.
  • Mogelijkheid om vooraf projecten aan te maken.
  • Heldere rapportages inclusief foto’s in PDF-formaat.
  • Overzichten van uitgevoerde inspecties, meldingen en actiepunten per vestiging, inspecteur, locatie etc.
  • Frequentie met herinnering in te stellen.
  • Actiepuntenbeheer.
  • Zowel in Nederlands als in Engels beschikbaar.